Polskie Towarzystwo
Biopsji Narządowej

Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej

93-520 Łódź ul. Smocza 2
+42 684-60-25
ptbn@prokonto.pl